Kontakt informacije:

Bojana Ćamilović

0648232328
info@ventu.rs

Marketing kontakt:
info@ventu.rs

 

Poslovni podaci:

Puni naziv: BDO Ventures d.o.o. Beograd-Stari Grad
Skraćeni naziv: BDO Ventures d.o.o.
Adresa: Knez Mihailova 10
Pošta i mesto: 11102 Beograd (Stari Grad)
Region: Grad Beograd
Matični broj: 21604577
Poreski br.: 112085821

Informacije za medije

Šta je Ventu.rs?

Ventu.rs je prva internet platforma za grupno investiranje (crowdinvesting) u Srbiji. Zadatak Ventu.rs je da mala i srednja preduzeća i startape kojima je potreban kapital za rast spoji sa zainteresovanim licima i kompanijama koje žele da investiraju.

Ventu.rs platforma je kao zajednički projekat kompanije BDO Business Advisory iz Beograda i kompanije CONDA iz Austrije.

BDO Business Advisory je konsultantska kompanija osnovana 1992. godine i deo je BDO International, jedne od najvećih svetskih mreža firmi koje pružaju usluge iz oblasti revizije, računovodstva, poslovnog i poreskog konsaltinga.

CONDA je kompanija registrovana u Beču, Austrija. Kompanija je osnovana 2012. godine sa namerom da postane platforma koja povezuje mlade, inovativne kompanije sa investitorima. Od tada, CONDA je proširila svoje aktivnosti na Nemačku, Sloveniju, Slovačku i Poljsku gde ima svoje predstavnike, dok je investiranje omogućeno i iz Švajcarske i Lihtenštajna.

Podršku realizaciji projekta Ventu.rs pružaju USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj i Austrijska razvojna agencija.

Šta je crowdinvesting?

Crowdinvesting je vid grupnog ulaganja gde više ljudi (eng. crowd, odnosno grupa) ulažu manje iznose u kompaniju i obično dobijaju ili isplatu kamate, udeo u kompaniji ili neku drugu prethodno dogovorenu moguću varijantu.

U slučaju Ventu.rs učešće odvija putem subordiniranih zajmova koji mogu imati jednu od sledeće dve forme, mikro, mala i srednja preduzeća ugovor i Startap ugovor. Kod Startap ugovora investitor dobija fiksnu kamatu na svoju investiciju i profitira od povećanja vrednosti preduzeća tokom trajanja zajma. U slučaju MMSP ugovora, investitor učestvuje u dobiti i vrednosti preduzeća. Pored toga, investitori dobijaju posebne pogodnosti i ekskluzivne ponude od kompanije.

Koji tipovi crowdinvestinga postoje?

Grupno ulaganje zasnovano na pozajmici (ili grupna pozajmica, lending based crowdinvesting) odnosi se na uzimanje zajma od grupnih investitora. Grupni investitor profitira prvenstveno od kamate koju dobija na svoj uloženi kapital i dobija iznos zajma na kraju roka.

Grupna ulaganja zasnovana na vlasničkom kapitalu (equity based crowdinvesting) prilikom kojih grupni investitori stiču udeo u vlasništvu nad privrednim društvom. Na taj način postaju suvlasnici kompanije i snose puni preduzetnički rizik. Ova vrsta grupnog ulaganja zbog visokih troškova nije uobičajena u kontinentalnom delu Evrope.

Ventu.rs je odabrao model koji je hibrid ove dve forme. Investitori daju subordinirani zajam za uzvrat dobijaju fiksnu tekuću kamatu. Međutim, pored fiksne kamate investitori mogu prihodovati i dodatnu bonusnu kamatu, čija visina zavisi od uspeha komapnije. U zavisnosti od toga o kojem se od dva tipska ugovora Ventu.rs radi, bonus kamata ogleda se, kod MMSP ugovora, u varijabilnoj kamati vezanoj za EBITDA (poslovnu dobit + amortizacija) koja se isplaćuje periodično ili, u slučaju Startap ugovora,  prihodu vezanom za rast vrednosti preduzeća koji se isplaćuje prilikom dospeća zajma. Investitor, dakle, snosi deo preduzetničkog rizika, mada je taj rizik ograničen na uloženi iznos i nema dodatnih obaveza plaćanja.

Iz ugla kompanije, ova vrsta zajma takođe poseduje pojedina svojstva i duga i učešća u vlasništvu. Podređenost drugim dužnicima u slučaju nesolventnosti, zavisnost povrata na investiciju od uspeha kompanije, kao i dugoročnost investicije klasifikuju subordinirani zajam u klasu kapitala, čime se povećava kapitalizacija kompanije odnosno njena kreditna sposobnost i time olakšava kratkoročno i srednjoročno zaduživanje.

I fiksna i bonus kamata predstavljaju nagradu za preuzeti rizik i čine investiciju atraktivnom za investitore. Imajte na umu da mogu nastati razlike u pojedinačnim kampanjama u zavisnosti od odabranog modela učešća (tipa ugovora, MMSP ili startap) i nivoa rizika same kampanje. Pojedinosti vezane za pojedinačnu kampanju mogu se naći na stranici kampanje.

Koja je razlika između crowdfundinga i crodwinvestinga?

Crowdfunding je oblik finansiranja u kojem projekat sufinansiraju mnogi, uglavnom mali, pojedinačni donatori putem internet platforme koja funkcioniše kao posrednik. "Donatori" obično dobijaju priznanje, zahvalnicu kao i sitne poklone i pogodnosti u vezi sa projektom (perks).

Crowdinvesting je poseban oblik grupnog finansiranja u kojem investitori ulažu u kompaniju i na taj način profitiraju od uspeha kompanije (kroz podelu dobiti, učešće u vrednosti kompanije, kamate ili slično). Kao i kod svakog ulaganja u kapital, postoji rizik za investitora i on u najgorem slučaju može izgubiti svoj udeo - na primer, ako određeni startap ili kompanija bankrotiraju.

Kako funkcioniše proces investiranja?

Izaberite projekat u koji želite da investirate (dugme "INVESTIRATI"). Da biste investirali, morate se registrovati tj. prijaviti na Ventu.rs.

Dalji koraci:

Iznos investicije: Unesite željeni iznos ulaganja počev od 100 ili više evra i potvrdite unos. Iznos ulaganja možete odabrati i dodatnom bonus kategorijom, ukoliko je ista dostupna. Uvek ćete dobiti dodatnu premiju pored osnovne stope i podele dobiti (na primer, učešće u vrednosti kompanije).

Zaštićeni deo za ulaganje: Iz bezbednosnih razloga morate ponovo uneti svoje pristupne podatke da biste ušli u zaštićeni deo za ulaganje. Ako još niste registrovani na Ventu.rs, to možete učiniti ovde pomoću dugmeta „Registrujte se odmah“. Imajte na umu da se za investiciju mora kreirati investitorski profil.

Profil: Ovde možete videti podatke svog „investitorskog profila“. Pretplata za učešće se bazira na ovom imenu.

Potvrda iznosa investicije: Sada Vam preostaje samo da potvrdite izabrani iznos investicije. Pored toga, ovde možete odabrati da li želite da investirate anonimno. U ovom slučaju Vaše ime neće biti javno navedeno na listi investitora na stranici projekta.

Ugovori: Na sledećem koraku možete da pregledate ugovor o svojoj investiciji i potvrdite da ste ga pročitali, razumeli i prihvatili. Sve ugovore takođe dobijate automatski e-mailom.

Potvrda: Nakon ovoga, dobićete još jednom uvid u informacije o riziku. Pročitajte ih i potvrdite svaku pojedinačno. Kliknite na "OVDE DO INVESTICIJE" da biste dovršili investiciju.

Plaćanje: Molimo Vas da uplatite odabrani iznos investicije na račun projekta. Na taj način ćete dobiti još i zahtev za plaćanje putem e-maila. Investicija će postati validna samo nakon Vaše uplate.

Koje vrste kompanija su na platformi?

Ventu.rs platforma nudi dva tipska ugovora, jedan namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, tzv. MSME ugovor, a drugi namenjen startapima, tzv. Startap ugovor.

MSME ugovor je pre svega namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, a odlikuju ga sledeće karakteristike:

  • fiksna kamatna stopa sa mogućnošću odlaganja (od 6%);
  • minimalna ročnost od 3 godine;
  • otplata u polugodišnjim ili godišnjim ratama;
  • i bonus vezan za poslovni rezultat u datom periodu (od 0 do 3%).

Kako sve funkcioniše u praksi? Uzmimo primer da kompanija putem crowdinvesting kampanje prikupi 50.000 EUR kapitala kroz petogodišnji zajam. Na kraju prve godine kompanija otplaćuje petinu glavnice, fiksnu kamatu, i bonus kamatu koja je vezana za poslovni rezultat i izračunava se po ugovorom definisanoj formuli. U svakoj narednoj godini ponavlja se ista procedura. Što kompanije bude bolje poslovala, to će i bonus za investitore biti veći.

U slučaju da kompanija upadne u teškoće, bonus može biti nula. Ideja iza bonusa je da investitora nagradi za preuzeti rizik, ali da pri tom kompanija zadrži fleksibilnost u teškim periodima. Pošto se radi o subordiniranom zajmu, u teškim periodima kada bi otplata rate i kamate ugrozila opstanak kompanije, može doći do odlaganja isplate do prvog sledećeg perioda u kome kompanija bude poslovala pozitivno.

Startap ugovor namenjen je pre svega mladim, inovativnim, tehnološkim kompanijama sa potencijalom za brzi rast. Iako se radi o zajmu, osnovna ideja ovakvog ugovora je da po prinosu replicira kupovinu udela u vlasništvu. Odlike ovog ugovora su:

  • fiksna kamatna stopa sa mogućnošću odlaganja (od 7%);
  • minimalna ročnost od 5 godina;
  • otplata odjednom prilikom dospeća zajma;
  • i bonus vezan za rast vrednosti kompanije.

Na primer, pretpostavimo da startap prikupi kapital u iznosu od 500.000 EUR u nultoj godini, kada je vrednost kapitala kompanije 1.540.000 EUR. U prvoj godini kompanija još uvek nije u poziciji da plaća kamatu, zbog čega se ista odlaže za sledeću godinu, kada se kamata plaća za oba perioda. Nakon toga kompanija redovno isplaćuje kamate do datuma dospeća zajma.

U trenutku dospeća, ponovo se radi valuacija kapitala kompanije na osnovu koje se ugovorom definisanom metodom izračunava bonus. Osnovna ideja je da se investitori nagrade za preuzeti rizik tako što će participirati u uspehu kompanije, te će njihov bonus rasti proporcionalno sa rastom vrednosti kapitala. Prilikom dospeća zajma, kompanija investitorima isplaćuje glavnicu i bonus. Na taj način, investitoru se nudi investicija koja je vrlo slična kupovini udela u vlasništvu nad kompanijom, ali bez odricanja udela.

Kako se biraju kompanije u koje je moguće investirati?

Zainteresovane kompanije mogu da se prijave na sajtu Ventu.rs, nakon čega prolaze detaljnu analizu koju sprovode finansijski stručnjaci revizorske kuće BDO Srbija, pravni tim kancelarije „Karanović & Partners“ i marketinški tim Ventu.rs. Samo one kompanije koje ispune sve kriterijume mogu naći mesto na platformi. Na ovaj način Ventu.rs se maksimalno trudi da rizik investicije svede na minimum.

Koliki godišnji prinos mogu očekivati investitori?

Sa svim investitorima digitalnim putem se potpisuju ugovori o pozajmici u formi subordiniranog zajma, na period od tri ili više godina i uz minimalnu fiksnu kamatnu stopu od 6% godišnje. Takođe, investitori mogu dobiti i bonus kamatu čiji iznos zavisi od poslovnog uspeha kompanije.

Koji ciljevi kompanija su najbolji za crowdinvesting kampanje?

Kompanije moraju da budu tržišno potvrđene i da postoje najmanje dve godine. Takođe, crowdinvesting ima najviše smisla za kompanije koje žele da finansiraju svoj rast, bilo da je u pitanju izvoz, uvođenje novih proizvoda, novi proizvodni kapaciteti, ili nešto drugo.

Koji je minimalni iznos koji kompanija može da skuplja u kampanji?

Minimalni iznos je 30.000 EUR

Koji je minimalni iznos koji investitor može da uloži?

Minimalni iznos investicije je 100 EUR

Za preuzmanje:

 

 

Grafički elementi:
Ventu.rs logo: Preuzmite
Shema crowdinvestinga: Preuzmite

Saopštenja za javnost:
Početak rada: Preuzmite

Fotografije:
Bubaja d.o.o. – Preuzmite
Luka Pejović – Preuzmite

Brošure:
Naša ponuda za Vašu budućnost sa crowdinvesting-om – Preuzmite
Jednostavno objašnjenje Ugovora o subordiniranom zajmu za startape – Preuzmite