Često postavljana pitanja

Koji tipovi crowdinvesting-a postoje?

Grupno ulaganje zasnovano na pozajmici (ili grupna pozajmica, lending based crowdinvesting) odnosi se na uzimanje zajma od grupnih investitora. Grupni investitor profitira prvenstveno od kamate koju dobija na svoj uloženi kapital i dobija iznos zajma na kraju roka.

Grupna ulaganja zasnovana na vlasničkom kapitalu (equity based crowdinvesting) prilikom kojih grupni investitori stiču udeo u vlasništvu nad privrednim društvom. Na taj način postaju suvlasnici kompanije i snose puni preduzetnički rizik. Ova vrsta grupnog ulaganja zbog visokih troškova nije uobičajena u kontinentalnom delu Evrope.

Ventu.rs je odabrao model koji je hibrid ove dve forme. Investitori daju subordinirani zajam za uzvrat dobijaju fiksnu tekuću kamatu. Međutim, pored fiksne kamate investitori mogu prihodovati i dodatnu bonusnu kamatu, čija visina zavisi od uspeha komapnije. U zavisnosti od toga o kojem se od dva tipska ugovora Ventu.rs radi, bonus kamata ogleda se, kod MMSP ugovora, u varijabilnoj kamati vezanoj za EBITDA (poslovnu dobit + amortizacija) koja se isplaćuje periodično ili, u slučaju Startap ugovora,  prihodu vezanom za rast vrednosti preduzeća koji se isplaćuje prilikom dospeća zajma. Investitor, dakle, snosi deo preduzetničkog rizika, mada je taj rizik ograničen na uloženi iznos i nema dodatnih obaveza plaćanja.

Iz ugla kompanije, ova vrsta zajma takođe poseduje pojedina svojstva i duga i učešća u vlasništvu. Podređenost drugim dužnicima u slučaju nesolventnosti, zavisnost povrata na investiciju od uspeha kompanije, kao i dugoročnost investicije klasifikuju subordinirani zajam u klasu kapitala, čime se povećava kapitalizacija kompanije odnosno njena kreditna sposobnost i time olakšava kratkoročno i srednjoročno zaduživanje.

I fiksna i bonus kamata predstavljaju nagradu za preuzeti rizik i čine investiciju atraktivnom za investitore. Imajte na umu da mogu nastati razlike u pojedinačnim kampanjama u zavisnosti od odabranog modela učešća (tipa ugovora, MMSP ili startap) i nivoa rizika same kampanje. Pojedinosti vezane za pojedinačnu kampanju mogu se naći na stranici kampanje.

Ko je Vodeći investitor?

Koje su koristi od Vodećeg investitora i kako to utiče na moju investiciju?

Najveća prednost je što se potencijalni ulagači mogu osloniti na znanje iskusnog i usko specijalizovanog investitora. Poslovni model, finansijski plan i proizvod su već podvrgnuti sveobuhvatnoj i detaljnoj proceni. Vodeći investitor preuzima i aktivnu pokretačku ulogu u korporativnom razvoju. I obični investitor i Vodeći investitor stoga imaju interes u uspehu kompanije. Kombinacija Vodećeg investitora i grupe pojedinačno malih investitora je pravi miks koji podstiče budući pozitivan razvoj.

Šta Vodeći investitor donosi startapu i kako doprinosi dugoročnom uspehu kampanje?

Vodeći investitor startapu donosi:

  • Kapital
  • Znanje i iskustvo
  • Mrežu kontakata i publicitet.
Koja je razlika između crowdfundinga i crodwinvestinga?

Crowdfunding je oblik finansiranja u kojem projekat sufinansiraju mnogi, uglavnom mali, pojedinačni donatori putem internet platforme koja funkcioniše kao posrednik. "Donatori" obično dobijaju priznanje, zahvalnicu kao i sitne poklone i pogodnosti u vezi sa projektom (perks).

Crowdinvesting je poseban oblik grupnog finansiranja u kojem investitori ulažu u kompaniju i na taj način profitiraju od uspeha kompanije (kroz podelu dobiti, učešće u vrednosti kompanije, kamate ili slično). Kao i kod svakog ulaganja u kapital, postoji rizik za investitora i on u najgorem slučaju može izgubiti svoj udeo - na primer, ako određeni startap ili kompanija bankrotiraju.

Šta je crowdinvesting?

Crowdinvesting je vid grupnog ulaganja gde više ljudi (eng. crowd, odnosno grupa) ulažu manje iznose u kompaniju i obično dobijaju ili isplatu kamate, udeo u kompaniji ili neku drugu prethodno dogovorenu moguću varijantu.

U slučaju Ventu.rs učešće odvija putem subordiniranih zajmova koji mogu imati jednu od sledeće dve forme, mikro, mala i srednja preduzeća ugovor i Startap ugovor. Kod Startap ugovora investitor dobija fiksnu kamatu na svoju investiciju i profitira od povećanja vrednosti preduzeća tokom trajanja zajma. U slučaju MMSP ugovora, investitor učestvuje u dobiti i vrednosti preduzeća. Pored toga, investitori dobijaju posebne pogodnosti i ekskluzivne ponude od kompanije.

Po čemu se Ventu.rs razlikuje od ostalih platformi za crowdinvesting?

Kroz svoju partnersku mrežu, Ventu.rs Vam pruža ne samo finansiranje putem crowdinvesting-a, već i iskustvo i znanje u korporativnom upravljanju, pravnim i poreskim pitanjima, marketingu i odnosima sa javnošću, kao i mentore koji mogu da pomognu kompanijama u vezi sa strateškim pitanjima, od čega zauzvrat profitiraju i kompanije i investitori.

Šta za moju kompaniju znači ako se ne dosegne ciljani iznos finansiranja?

U slučaju da se ne dostigne ciljani iznos finansiranja, prikupljeni kapital će biti vraćen investitorima. U ovom slučaju kompanije moraju potražiti druge izvore finansiranja. Ventu.rs Vam može pomoći u traženju.

Da li su moji poverljivi podaci sigurni kod Ventu.rs?

Da, Ventu.rs postupa sa dostavljenim dokumentima sa strogom poverljivošću. Dokumenti nikada neće biti otkriveni ili objavljeni bez prethodne saglasnosti kompanije.

Kako da promenim svoje lične podatke?

Da biste obradili ili ažurirali svoje lične podatke, molimo Vas da se sa svojom e-mail adresom i lozinkom prijavite na Ventu.rs stranici za prijavu.

Nakon što ste se prijavili u listi menija pored „o Ventu.rs“ će se naći samo Vaš „pregled profila“ umesto stavke menija „prijava“. Da biste pristupili svom investitorskom profilu, molimo Vas da postavite kursor na pregled profila i kliknete na prozor „moj investitorski profil“.

Dalje ćete stići do zaštićenog dela za ulaganja. Iz bezbednosnih razloga ponovo je potrebno da unesete svoje pristupne podatke.

U zaštićenom delu za ulaganja sada možete lično menjati i ažurirati svoje lične podatke. Molimo Vas da posebno obratite pažnju na to da popunite sledeća polja:

  • Ime
  • Datum rođenja
  • Adresa
  • Bankovni podaci (za isplate)
  • Broj telefona

Da biste se vratili iz zaštićenog dela za ulaganja, jednostavno kliknite na logo Ventu.rs u gornjem levom uglu.

VAŽNO: Ako koristite Ventu.rs ulaganja, potrebno je da učitate svoju ličnu kartu ili pasoš. Zbog zakonskih propisa, dužni smo da jasno identifikujemo investitora. Više informacija možete pronaći ovde…

Kako se obezbeđuje sigurnost podataka na platformi?

Naša platforma www.ventu.rs zasniva se na najnovijoj tehnologiji. Svi sigurnosni sistemi se redovno pregledaju i održavaju. Sigurnost podataka je naravno veoma važna, te stoga pridajemo posebnu važnost zaštiti podataka.

Kako funkcioniše proces investiranja?

Izaberite projekat u koji želite da investirate (dugme "INVESTIRATI"). Da biste investirali, morate se registrovati tj. prijaviti na Ventu.rs.

Dalji koraci:

Iznos investicije: Unesite željeni iznos ulaganja počev od 100 ili više evra i potvrdite unos. Iznos ulaganja možete odabrati i dodatnom bonus kategorijom, ukoliko je ista dostupna. Uvek ćete dobiti dodatnu premiju pored osnovne stope i podele dobiti (na primer, učešće u vrednosti kompanije).

Zaštićeni deo za ulaganje: Iz bezbednosnih razloga morate ponovo uneti svoje pristupne podatke da biste ušli u zaštićeni deo za ulaganje. Ako još niste registrovani na Ventu.rs, to možete učiniti ovde pomoću dugmeta „Registrujte se odmah“. Imajte na umu da se za investiciju mora kreirati investitorski profil.

Profil: Ovde možete videti podatke svog „investitorskog profila“. Pretplata za učešće se bazira na ovom imenu.

Potvrda iznosa investicije: Sada Vam preostaje samo da potvrdite izabrani iznos investicije. Pored toga, ovde možete odabrati da li želite da investirate anonimno. U ovom slučaju Vaše ime neće biti javno navedeno na listi investitora na stranici projekta.

Ugovori: Na sledećem koraku možete da pregledate ugovor o svojoj investiciji i potvrdite da ste ga pročitali, razumeli i prihvatili. Sve ugovore takođe dobijate automatski e-mailom.

Potvrda: Nakon ovoga, dobićete još jednom uvid u informacije o riziku. Pročitajte ih i potvrdite svaku pojedinačno. Kliknite na "OVDE DO INVESTICIJE" da biste dovršili investiciju.

Plaćanje: Molimo Vas da uplatite odabrani iznos investicije na račun projekta. Na taj način ćete dobiti još i zahtev za plaćanje putem e-maila. Investicija će postati validna samo nakon Vaše uplate.

Ako imate još neko pitanje pišite nam na info@ventu.rs