Crowdinvesting je u inostranstvu godinama poznat i popularan kao alternativni oblik finansiranja startapa, zbog brojnih prednosti koje nudi:

Naime, crowdinvesting kapital je savršen dodatak drugim izvorima finansiranja, kao što su startap akceleratori, fondovi i biznis anđeli. Pored prikupljanja kapitala potrebnog za rast kompanije, crowdinvesting kampanja na Ventu.rs pruža takođe značajne marketinške efekte.

Kampanja na Ventu.rs Vam omogućava da izgradite korisničku bazu u ranoj fazi ili da povećate lojalnost kupaca. Uz pomoć investitora, nećete dobiti samo lojalne kupce, već́ idealne brend ambasadore za svoju kompaniju.

Crowdinvesting je idealna vrsta finansiranja za startap preduzeća sa inovativnim proizvodima i uslugama, kako u B2C, tako i u B2B segmentu. Vaši investitori učiniće sve da Vam pomognu jer su i sami zainteresovani da Vaš biznis bude uspešan. Iskoristite ovu novu i važnu zajednicu i mrežu kontakata.

Ventu.rs model za startape

Kamatna stopa:
od 10% godišnje

Bonus kamatna stopa:
Učešće u povećanju vrednosti

Trajanje:
od 5 godina

Investitori obezbeđuju kapital kompaniji putem subordiniranog zajma. Kao rezultat toga svojim ulogom takođe učestvuju u poslovnom riziku.

Zauzvrat se Vaša kompanija obavezuje da će platiti osnovnu i bonus kamatnu stopu, ukoliko Vaše poslovanje bude uspešno.

U startapima se bonus kamatna stopa meri uvećanjem vrednosti kompanije. Proporcijalno iznosu zajma stiče se tzv. Udeo u investiciji koji se može razumeti kao „virtuelno učešće u vrednosti preduzeća“ (virtuelno, jer investitori zapravo ne postaju suvlasnici). Po dospeću zajma povrat na investiciju zavisiće pre svega od rasta vrednosti kapitala kompanije ostvarenog za vreme trajanja zajma. Detaljnije uslove za plaćanje osnovne kamatne stope i bonus komponente možete naći u modelu našeg Ugovora o subordiniranom zajmu (koji je deo svake kampanje).

Rok otplate subordiniranog zajma za startape je između 5 i 7 godina.

Investitori ne postaju suvlasnici u kompaniji i nemaju pravo kontrole tj. odlučivanja o poslovanju kompanije. U slučaju insolventnosti, investitori su podređeni ostalim poveriocima, ali za njih nema obaveze za dodatne uplate (odnosno, njihov eventualni gubitak ograničen je iznosom njihove investicije). Sva investitorska prava (npr. prava na informisanje i kamate) investitori ostvaruju na osnovu Ugovora o subordiniranom zajmu.

Brza crowdinvesting provera

Da li je Vaš startap pogodan za crowdinvesting?

 • Da li tražite finansiranje za svoju kompaniju, a istovremeno želite da vodite i efektnu marketinšku kampanju?
 • Da li je Vaš poslovni model ekonomski atraktivan i za investitore?
 • Da li je pravna forma Vaše kompanije d.o.o.?
 • Da li Vaša potreba za finansiranjem iznosi najmanje 50.000 EUR?
 • Da li imate motivisan tim i dovoljno resursa za sprovođenje kampanje za grupno ulaganje?
 • Da li je Vaša kompanija registrovana u Srbiji?
 • Da li imate finansijske pokazatelje za minimum godinu dana poslovanja?
 • Da li je poslovni model kompanije profitno orijentisan (nije neprofitno udruženje građana ili sl.)?
 • Da li postoje poslovni i finansijski plan (trogodišnji plan bilansa uspeha, bilansa stanja i tokova gotovine)?
 • Da li sva nematerijalna dobra (patenti, žigovi itd.) pripadaju kompaniji?
 • Da li je poslovni model skalabilan?

Kompanija ne posluje u sledećoj industriji: gastronomija, ezoterika, industrija naoružanja i oružja, pornografija, igre na sreću.

Najčešća pitanja u vezi sa crowdinvestingom

Šta Ventu.rs čini dobrom platformom za prikupljanje kapitala?

Kroz svoju partnersku mrežu, Ventu.rs Vam pruža ne samo finansiranje putem crowdinvesting-a, već i iskustvo i znanje u korporativnom upravljanju, pravnim i poreskim pitanjima, marketingu i odnosima sa javnošću, kao i mentore koji mogu da pomognu kompanijama u vezi sa strateškim pitanjima, od čega zauzvrat profitiraju i kompanije i investitori.

Koliko vremena je potrebno da se projekat nađe na platformi?

Generalno se može računati na oko mesec dana priprema. U suštini, dinamika zavisi od samog projekta ili od kvaliteta i celovitosti dostavljenih dokumenata. Pošto pridajemo veliku važnost optimalnoj raznovrsnosti i broju aktivnih kampanja na platformi, vremenski plan je uvek usklađen sa interesom samih kompanija.

Koliko finansiranje putem Ventu.rs košta?

Vaši troškovi sastoje se od troškova pripreme kampanje i provizije od uspešne kampanje. Provizija se naplaćuje samo u slučaju da Vaša crowdinvesting kampanja bude uspešna i predstavlja procenat od prikupljenog novca.

Nakon kampanje, Ventu.rs će se pobrinuti za administraciju zajma i podržati Vas u komunikaciji s investitorima, za šta će se naplaćivati godišnja naknada za usluge do potpune otplate zajma. Rado ćemo razgovarati o komercijalnim uslovima ponude kada pošaljete svoj projekat putem našeg obrasca.