Politika privatnosti o kolačićima

1.  UVOD

BDO Ventures d.o.o. („mi“, „nas“) smatra da je zaštita vaših Ličnih podataka, u pogledu svih usluga koje pruža platforma, izuzetno važna. Stoga, prikupljanje, obrada i korišćenje vaših Ličnih podataka se vrši isključivo u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Ova politika privatnosti objašnjava na koji način BDO Ventures d.o.o., koji je pravno lice koje stoji iza platforme Ventu.rs, a koga zastupa direktor Luka Pejović, („Ventu.rs“ ili „Rukovalac“) obrađuje podatke korisnika i investitora Ventu.rs platforme na osnovu kojih je identitet fizičkih lica određen ili odrediv („Lični podaci“).

Na aktivnosti Ventu.rs platforme će se primenjivati Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i prateći podzakonski akti, kao i Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske unije („GDPR“), u meri u kojoj je to primenjivo. Ova Politika privatnosti opisuje kako mi upravljamo i štitimo Lične podatke koje prikupljamo i čuvamo o našim korisnicima i investitorima („Politika“).

Upotrebom Ventu.rs platforme dajete vaš pristanak na Politiku i na svako drugo pravno obaveštenje i izjavu koje se nalazi na ovoj platformi. Vaša upotreba Ventu.rs platforme je regulisana verzijom Politike koja je na snazi na dan kada pristupate nekom od naših sajtova. Budite slobodni da, pre nego što nastavite sa upotrebom naše veb stranice i platforme, kontaktirate naš tim za korisničku podršku na info@ventu.rs za bilo koje razjašnjenje.

Mi obrađujemo i koristimo Lične podatke kada (a) koristite (pretražujete) stranicu Ventu.rs platforme; (b) se prijavite na naš newsletter; (c) date zalogu za ulaganje kroz Ventu.rs proces investiranja – zaključite važeći Ugovor o Investiranju sa Projektnom kompanijom.

Ventu.rs Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Luka Pejović, +381648232327, luka.pejovic@bdo.co.rs.

2. UPOTREBA PODATAKA – Svrha obrade Ličnih podataka korisnika i investitora od strane Rukovaoca

Upotreba (pretraživanje) veb stranice VENTU.RS platforme

Kada uđete na veb stranicu naše Ventu.rs platforme, nakon što pristanete na upotrebu kolačića (kao što je detaljno objašnjeno u našim pravilima o kolačićima dostupnim ovde) imaćete mogućnost da pretražujete naš veb sajt i da se registrujete na našu platformu.

Ukoliko samo posećujete naš sajt prikupljamo sledeće Lične podatke: IP adresa, korišćeni tipovi i verzije pretraživača, operativni sistem korišćen na pristupnom uređaju, datum i vreme pristupa veb stranici, Internet servis provajder pristupnog uređaja.

Kako biste kreirali nalog na našoj platformi biće nam potrebni vaši Lični podaci koji su navedeni u članu 2.3.3.

Primaoci ove kategorije podataka o ličnosti (upotreba veb stranice Ventu.rs platforme) su sledeći IT provajderi: Kinsta Ltd; Amazon Web Services, Inc; Auth0®, Inc; Research Industrial Sistems Engineering GmbH; Microsoft Corporation (Azure Services); Funkcionalni softver Inc., koji su dali adekvatne garancije Ventu.rs platformi u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a. Svi IT provajderi iz SAD su Privacy Shield verifikovane kompanije.

Prijava na newsletter

Kada se prijavite na naš newsletter (dajući nam pristanak), mi koristimo navedenu e-mail adresu da bismo vas obaveštavali o našim događajima, opštem razvoju Ventu.rs platforme, o predstojećoj crowdinvesting kampanji, kao i o izveštajima o napretku finansiranih Projektnih kompanija.

Kako bismo vam poslali newsletter koristićemo vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresu, broj telefona, vaša interesovanja i preferencije (ukoliko ste ih naveli).

Koristimo Vašu e-mail adresu i nakon što postanete investitor Projektne kompanije kako bismo vas obavestili o napretku Projektne kompanije, kao i da bi vas obaveštavali o novostima vezanim za naše događaje, opšti razvoj Ventu.rs platforme, predstojeće crowdinvesting kampanje i izveštaje o napretku drugih Projektnih kompanija tako što šaljemo newsletter-e. Pravni osnov za slanje obaveštenje vama kao investitoru je saglasnost koju ste dali prilikom prijave na newsletter.

Primalac ove kategorije Ličnih podataka je provajder newsletter-a Mailchimp Rocket Science Group, LLC i SendGrid Nevsletter provider, SendGrid, Inc. Oba provajdera su registrovani u SAD i imaju Privacy Shield sertifikat.

Investiranje

Ukoliko kao registrovani korisnik Ventu.rs platforme odlučite da postanete investitor i uložite novac u Projektnu kompaniju ući ćete u direktan ugovorni odnos sa Projektnom kompanijom.

Kada se registrujete na platformu kao fizičko lice i postanete potencijalni investitor prikupljamo sledeće Lične podatke o vama:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Država rođenja
 • Pol
 • Državljanstvo
 • JMBG
 • IP adresa koja je korišćena za registraciju
 • Adresa prebivališta (uključujući grad prebivališta, poštanski broj i državu)
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Broj bankovnog računa i naziv banke
 • Broj lične karte ili pasoša, izdavalac i njeno važenje
 • Slika lične karte ili pasoša.

Primalac ove kategorije (investiranje) Ličnih podataka su IT provajderi: Amazon Web Services, Inc.; Research Industrial Sistems Engineering GmbH; Microsoft Corporation (Azure Services) koje su Ventu.rs pružili garancije u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-a. Svi IT Provajderi iz SAD su Privacy Shield verifikovani.

 

Usluga plaćanja

Da bi se transakcija izvršila angažujemo Direktnu Banku a.d. kao našeg provajdera za uslugu plaćanja.

 

Prenos sredstava Projektnoj kompaniji

Da biste valjano zaključili ugovor o investiranju prenosimo sledeće podatke Projektnoj kompaniji u koju ste se obavezali da uložite – ovi podaci naročito uključuju, ali ne i isključivo, vaše ime i prezime, pol, adresu, iznos ulaganja, bankovne podatke za naloge, kao i vaš poreski identifikacioni broj (ukoliko je primenjivo). Navedeni lični podaci će takođe se koristiti za svrhu obrade i isplate Projektne kompanija na osnovu Ugovora o investiranju.

Primaoci ove kategorije podataka o ličnosti (Projektna kompanija) su kompanije sa sedištem u Republici Srbiji sa kojim je Ventu.rs zaključila poslovni ugovor i koje su Ventu.rs pružili garancije u skladu sa zahtevima primenjivih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka.

3. DELJENJE INFORMACIJA

Mi ne otkrivamo niti delimo informacije o bilo kom našem korisniku (bilo aktivnom ili neaktivnom) trećim licima, osim na način utvrđen u ovoj Politici.

Kako bi odgovorili na poziv suda ili sudski nalog, sudski postupak ili na zahtev regulatornih organa, bilo da postoji nadležnost nad nama ili nad našim korisnicima, kao i u slučaju zaštite od prevare, neovlašćene transakcije (kao što je pranje novca), potraživanja ili druge obaveze, možemo podeliti Lične podatke sa nadležnim organima.

4. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE I PERIOD ČUVANJA

U pogledu Ličnih podataka prikupljenih u svrhu dostavljanja newsletter-a (2.2.) i prilikom pretraživanja veb stranice naše Ventu.rs platforme (2.1.) imate pravo da budete informisani, između ostalog, o tome koji Lični podaci o vama se prikupljaju, na koji način i za koju svrhu, pravo na pristup tim podacima i njihovu kopiju, na ispravku, na ograničenje obrade, na prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, brisanje i prigovor.

Ove podatke čuvamo dok ne povučete svoj pristanak

U pogledu ličnih podataka prikupljenih u svrhu investiranja (2.3.) i usluge plaćanja (2.4.) imate pravo da budete informisani, pravo na pristup, na ispravku i na prenosivost podataka i na prigovor.

Ove podatke čuvamo tokom trajanja Ugovora o investiranju, kao i po prestanku trajanja ugovora ukoliko za to postoji zakonska obaveza.

Možete nas kontaktirati na info@ventu.rs u vezi sa vašim pravima.

Možete podneti i pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

5. BEZBEDNOST I INTEGRITET PODATAKA

Vaše podatke štitimo upotrebom tehnologije za zaštitu podataka koja je kreirana po dizajnu (by design) u skladu sa potrebama platforme i upotrebom alata kao što su firewall i enkripcija podataka. Svi prikupljeni podaci se uvek prenose putem enkriptovanog TLS protokola (sigurnost transportnog sloja, takođe poznata i kao SSL). Takođe zahtevamo da koristite lično korisničko ime i lozinku svaki put kada pristupate svom nalogu online. Ograničavamo pristup podacima u našim kancelarijama tako da pristup mogu imati samo službenici i/ili zaposleni koji to moraju da imaju.

6. PROMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika će se povremeno nadograđivati, kako bi se uzele u obzir promene u našem radu ili praksi i, dalje, kako bi se obezbedila usaglašenost sa bilo kojim promenama zakona, tehnologija i poslovnog okruženja. Bilo koje zadržane informacije će biti u skladu sa našom najnovijom Politikom.

7. LINKOVI

Naša platforma može sadržati linkove do drugih veb stranica na Internetu. Mi nismo odgovorni za sadržaj ovih veb stranica ili za bilo koje druge politike privatnosti na ovim stranicama. Trebalo bi da pročitate uslove korišćenja i izjave o privatnosti bilo koje veb stranice na koju možete doći sa naše veb stranice koja prikuplja bilo kakve informacije putem interneta. Naši uslovi korišćenja i naša politika privatnosti odnosi se samo na informacije koje smo prikupili u skladu sa ovom Politikom.

8. AŽURIRANJE VAŠIH INFORMACIJA

U slučaju da verujete da su naši podaci na bilo koji način netačni, molimo vas da  nas odmah obavestite. Potrudićemo se da istražimo konkretno pitanje i ispravimo bilo kakve netačnosti što je brže moguće, tamo gde je to potrebno.

Ova Politika Privatnosti stupa na snagu 7. oktobra 2020.