Crowdinvesting postaje sve popularniji instrument finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća:

Obezbediti finansiranje bankarskim kreditom u dovoljnom iznosu i sa odgovarajućom ročnošću nije jednostavan posao za MMSP. Bankarski kredit postaje još manje dostupan u odsustvu odgovarajućih garancija ili imovine koja se može založiti. Zbog toga mnoga mikro,mala i srednja preduzeća biraju crowdivnesting i koriste njegove dalekosežne prednosti kako bi finansirale svoj rast.

Pretvorite i Vi svoje klijente i važne partnere u investitore, na taj način dugoročno gradeći dobre odnose sa partnerima i povećavajući lojalnost kupaca/koroisnika. Sa crowdinvesting kampanjom ne dobijate samo potreban kapital, već povećavate i vidljivost u javnosti, svest o svom brendu, čime stičete još mnogo novih klijenata.

Ventu.rs model učešća za mala i srednja preduzeća

Kamatna stopa:
od 9% godišnje

Bonus kamatna stopa:
zavisi od EBITDA-a

Trajanje:
od 3 godine

Investitori obezbeđuju kapital kompaniji putem subordiniranog (podređenog) zajma. Kao rezultat toga svojim ulogom takođe učestvuju u poslovnom riziku.

Zauzvrat se Vaša kompanija obavezuje da će platiti osnovnu i bonus kamatnu stopu, ukoliko Vaše poslovanje bude uspešno.

Visina osnovne i bonus kamatne stope, kao i dinamika otplate zajma zasnivaju se na različitim pokazateljima poslovanja i željama menadžmenta kompanije. Ovi parametri predstavljaju Vašu jedinstvenu ponudu za crowdinvesting investitore, pa prilikom njihovog određivanja ne treba zanemariti atraktivnost ponude za potencijalne ulagače. U mikro, malim i srednjim preduzećima, bonus kamatna stopa se bazira na dobiti kompanije (EBITDA), i isplaćuje se periodično (godišnje ili polugodišnje) zajedno sa osnovnom kamatnom stopom. Detaljnije uslove za plaćanje osnovne kamatne stope i bonus komponente možete pronaći u primeru našeg Ugovora o subordiniranom zajmu (koji je deo svake kampanje).

Trajanje subordiniranog ugovora o kreditu za mala i srednja preduzeća iznosi između 3 i 7 godina.

Investitori ne postaju suvlasnici u kompaniji i nemaju pravo kontrole tj. odlučivanja o poslovanju kompanije. U slučaju insolventnosti, investitori su podređeni ostalim poveriocima, ali za njih nema obaveze za dodatne uplate (odnosno, njihov eventualni gubitak ograničen je iznosom njihove investicije). Sva investitorska prava (npr. prava na informisanje i kamate) investitori ostvaruju na osnovu Ugovora o subordiniranom zajmu.

Brza crowdinvesting provera

Da li je Vaše preduzeće pogodno za crowdinvesting?

  • Da li tražite finansiranje za svoju kompaniju, a istovremeno želite da vodite i efektnu marketinšku kampanju?
  • Da li je Vaš poslovni model ekonomski atraktivan i za investitore?
  • Da li je pravna forma Vaše kompanije d.o.o.?
  • Da li Vaša potreba za finansiranjem iznosi najmanje 50.000 EUR?
  • Da li imate motivisan tim i dovoljno resursa za sprovođenje crowdinvesting kampanje?
  • Da li je Vaša kompanija registrovana u Srbiji i posluje dve ili više godina?
  • Da li imate finansijske pokazatelje za minimum godinu dana poslovanja?
  • Da li je poslovna dobit kompanije bila pozitivna u dve od poslednje tri godine?
  • Da li kompanija operativno posluje i nije podružnica matične kompanije u potpunom vlasništvu?

Kompanija ne posluje u sledećoj industriji: pornografija, igre na sreću, ezoterika, industrija naoružanja.

Najčešća pitanja u vezi sa crowdinvestingom

Šta Ventu.rs čini dobrom platformom za prikupljanje kapitala?

Kroz svoju partnersku mrežu, Ventu.rs Vam pruža ne samo finansiranje putem crowdinvesting-a, već i iskustvo i znanje u korporativnom upravljanju, pravnim i poreskim pitanjima, marketingu i odnosima sa javnošću, kao i mentore koji mogu da pomognu kompanijama u vezi sa strateškim pitanjima, od čega zauzvrat profitiraju i kompanije i investitori.

Koliko vremena je potrebno da se projekat nađe na platformi?

Generalno se može računati na oko mesec dana priprema. U suštini, dinamika zavisi od samog projekta ili od kvaliteta i celovitosti dostavljenih dokumenata. Pošto pridajemo veliku važnost optimalnoj raznovrsnosti i broju aktivnih kampanja na platformi, vremenski plan je uvek usklađen sa interesom samih kompanija.

Koliko finansiranje putem Ventu.rs košta?

Vaši troškovi sastoje se od troškova pripreme kampanje i provizije od uspešne kampanje. Provizija se naplaćuje samo u slučaju da Vaša crowdinvesting kampanja bude uspešna i predstavlja procenat od prikupljenog novca.

Nakon kampanje, Ventu.rs će se pobrinuti za administraciju zajma i podržati Vas u komunikaciji s investitorima, za šta će se naplaćivati godišnja naknada za usluge do potpune otplate zajma. Rado ćemo razgovarati o komercijalnim uslovima ponude kada pošaljete svoj projekat putem našeg obrasca.