Upozorenje i informacije o riziku

Ova investicija uključuje znatne rizike i može dovesti do potpunog gubitka uložene imovine. Radi diverzifikacije rizika, treba ulagati samo iznose novca koji nisu trenutno neophodni, i za koje se ne očekuje povrat u bliskoj budućnosti. Društvo zajmoprimac je isključivo odgovorno za sav sadržaj i informacije na ovoj stranici i ono je ponuđač ove investicione prilike. Operator platforme ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost i aktualnost sadržaja.

Rizik od insolventnosti

Ovaj rizik se odnosi na mogućnost insolventnosti zajmoprimca. Insolventnost zajmoprimca može dovesti do totalnog gubitka.

Rizik totalnog gubitka

Ulaganja u investicije uključuju rizike, pa time i rizik delimičnog ili potpunog gubitka uloženog novca ili rizik od gubitka povrata na investiciju.

Garancija za depozit

Vaša investicija nije pokrivena od strane Agencije za osiguranje depozita.

Nije u pitanju štednja

Investicije na Ventu.rs nisu namenjene štednji. Ne bi trebalo da ulažete više od 10% svoje neto imovine u ovu vrstu hartija od vrednosti.

Ograničena trgovina

Možda nećete biti u mogućnosti da preprodajete investicije po Vašoj želji.

Rizik od malverzacija

Ovaj rizik se odnosi na potencijalna krivična dela počinjena od strane zaposlenih u kompaijama zajmoprimca. Ovaj rizik se ne može u potpunosti isključiti. Malverzacije mogu direktno ili indirektno oštetiti kompaniju zajmoprimca kao i potencijalno dovesti do bankrota.