Aleksandar Bakoč – Algotech: Investitorima su zanimljivi potpuno posvećeni ljudi

Aleksandar Bakoč je osnivač firme Algotech za implementaciju poslovnih softvera i serijski investitor u male biznise. Na tržištu je skoro 30 godina i prisutan je na osam tržišta. Iz svog iskustva, Aleksandar govori o stvarima koje domaći preduzetnici moraju otkloniti kako bi privukli investitore, ali i o tome šta je ono što ulagači žele da vide kod kompanija u koje bi mogli da uliju svoj kapital.

„Razvijenost, odnosno veličina našeg tržišta je veliko ograničenje za srpska preduzeća i njihov brzi razvoj i konstantno napredovanje. Tu postoje i drugi ograničavajući faktori. Jedan od njih je strah od greške. Potrebno je da preduzetnici shvate da je uspeh nešto do čega se dolazi kroz greške i da je to sasvim normalno. S druge strane, inovativnost je ono zbog koje su današnji biznisi uspešni, a čini mi se da veliki broj preduzeća u Srbiji posluje na jedan tradicionalni način. Naravno, imamo puno pojedinačnih svetlih primera.

Kod nas je najčešće osnivač taj koji je napravio biznis, onaj koji donosi sve ključne odluke i utiče na razvoj i kontinuitet biznisa. Takva kompanija nije spremna za prodaju i postoji veoma malo investitora koji su spremni da ulože u nju jer sve može lako da propadne ukoliko dođe do bilo kakvog problema sa inicijalnim osnivačem.

Potreban je sistem i kvalitetna organizacija da bi investitor bio zainteresovan. Biznis koji je dostigao vrhunac i osnivač koji ne vidi kako da dalje razvija svoju firmu, neće biti na radaru investitora.“

Kada je u pitanju situacija sa Kovidom Aleksandar navodi da su okolnosti jedinstvene u istoriji i dramatično utiču na poslovanje kompanija.

„Ono što je ključ jeste fleksibilnost prilagođavanja biznisa na datu situaciju i izmeni svoj poslovni model. Video sam više primera da su se ljudi u hodu prilagođavali, izašli više na digitalne kanale, automatizovali neke poslovne procese, pokrenuli dostavu umesto dolaska u kancelariju. Naravno, ima i biznisa kojima je jako teško jer ne mogu da se prilagode.“

Što se tiče pitanja da li ima zainteresovanih investitora u Srbiji, Aleksandar kaže da ih ne manjka.

„Bio sam sa obe strane ove priče, i kao neko ko je započinjao biznis od nule, razvijao ga i doveo do neke veličine i kao neko ko je godinama unazad investira u neke ideje. Ono što mogu reći je da ima i novca i veoma raspoloženih investitora koji traže ideje koje, zapravo, danas nedostaju, a mogu da budu oplemenjene investitorovim iskustvom i novcem.

Potrebno je samo pronaći način da se ideje na kvalitetan način prezentuju investitorima i siguran sam da je to dobar spoj koji je moguć u Srbiji danas.“

Onima koji su u potrazi za dodatnim finansiranjem Aleksandar savetuje nekoliko stvari.

„Puno je startapova u kojima članovi rade na nekom drugom poslu, a van radnog vremena pokušavaju da razviju neku ideju. Nijedan investitor ne voli da vidi ljude koji idu na sigurno i onda šta bude biće na drugoj strani. Svaki investitor voli da vidi potpuno posvećenog budućeg partnera u biznisu, nekoga ko toliko veruje u svoju ideju da je spreman da rizikuje.

Kada razmišljam o tome da negde investiram, prvo gledam ko su ljudi iza te ideje, a onda i kakva je ta ideja, koliki je potencijal tržišta i ostalo. Iza svega toga je potrebno da postoji ogromna doza sreće da bi taj biznis uspeo. I ja sam spreman da to prihvatim, i gomila takvih investitora je danas prisutna u Srbiji.

Takođe, puno sam slušao ljudi koji imaju ideju samo u glavi. Da bi zainteresovali investitora potrebno je napraviti neki korak i pokazati nešto da bi tom investitoru pokazali da iza same ideje postoji i nekakva vizija kuda dalje, kako od ideje započeti put ka uspešnom biznisu.

Ima različitih investitora, od onih koji žele da investiraju u jako ranim fazama, ali i onih koji žele prvo da vide kvalitet biznisa kroz brojke pre ulaganja, ali najčeće nije dovoljna samo ideja.“


Ventu Tim

Autor članka

Ventu Tim

Srbija Investira