Napomena o riziku

Investiranje podrazumeva preuzimanje rizika i može dovesti i do potpunog gubitka uloženog novca. U principu, što je prinos na investiciju veći, to je veći i rizik.